Ukazał się kalendarz „Dawne Zawiercie”

Kalendarz Dawne Zawiercie 2016

Ukazała się kolejna edycja kalendarza „Dawne Zawiercie”. Kalendarz zawiera 13 wysokiej jakości starych zdjęć, przedstawiających dawny wygląd miasta. Wśród fotografii są zarówno obiekty i miejsca powszechnie rozpoznawalne (ul. 3 maja, Złoty Róg, pałacyk Szymańskiego), jak i mniej znane (m.in. budowa wiaduktu, budowa gmachu szkoły średniej). Zdjęcia udostępnili pasjonaci, a wybrano je starannie ze względu na walory historyczne i estetyczne.

Publikacja ukazała się w limitowanym, kolekcjonerskim nakładzie 1000 egz. przy wsparciu finansowym Gminy Zawiercie w ramach zadania „Kalendarz Dawne Zawiercie na 2016 rok”, realizowanego przez Fundusz Inicjatyw Lokalnych. Kalendarz można nieodpłatnie otrzymać w siedzibie Centrum Inicjatyw Lokalnych przy ulicy Senatorskiej 14, (tel. 32 67 020 14) w dni robocze w godzinach od 7 do 15.

Źródło: Urząd Miejski w Zawierciu