Uroczyste wręczenie sztandaru Zespołowi Szkół im. Wisławy Szymborskiej

plac

17 kwietnia, o godz. 11.00 na Placu Pamięci Narodowej rozpocznie się uroczystość wręczenia sztandaru Zespołowi Szkół im. Wisławy Szymborskiej.

10.45 – Ustawienie szkół w kolumnach;

10.50 – Wprowadzenie Kompanii Honorowej ze Sztandarem Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach;

11.00 – Złożenie Meldunku Prezesowi; przegląd pododdziałów i powitanie

11.05 – Podniesienie flagi Państwowej – Hymn Państwowy;

11.10 – Przemówienia

11.20 – Odczytanie aktu nadania sztandaru – Prezes ZDZ

11.45 – złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Poległym w Obronie Ojczyzny

– defilada

Organizatorzy:

Zespół Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Urząd Miasta Częstochowy