W drodze na Golgotę

11416416_10205607236451866_4433155954072673891_o

umrzeć
znaczy już odkupić
zmartwychwstaniem pojmować
perspektywę krzyża

… te słowa zamykają kolejną już publikację Joanny Szymańskiej, która tym razem wprowadza nas w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Premiera rozważań pasyjnych „W drodze na Golgotę” odbyła się w OPK Gaude Mater (16.03), wśród licznie zgromadzonych gości znalazł się również o. Nikodem Kilnar, który napisał wstęp do tychże rozważań.

Jak mówi sama autorka, do napisania rozważań pasyjnych skłonił ją udział w Misterium Męki Pańskiej. – Decyzja do napisania tychże rozważań kiełkowała we mnie już długi czas. Chciałam spojrzeć na te postaci innymi oczami, spróbować każdą z nich zrozumieć. Zrozumieć Piotra, spojrzeć na Piłata, na Weronikę, która jest osobą, która biegnie z pomocą w momencie kiedy ona jest potrzebna.

Autorka w swoich rozważaniach, ukazuje ludzki grzech, który jest bezpośrednią przyczyną śmierci Syna Bożego. Kończy ona swoje rozważania zmartwychwstaniem Jezusa, czyli tryumfem życia wiecznego.

PKr