W ZSS nr 28 pożegnali zimę

Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie oficjalnie pożegnali zimę. W środę, 20 marca, który był dniem otwartym placówki, nauczyciele przygotowali dla wychowanków teatralną inscenizację „Kopciuszka”, a podopieczni recytowali wiersze i prezentowali wykonane marzanny.

Mówi Agnieszka Cupiał, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 28:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/1DZIEN_OTWARTY_ZSS_28_CUPIAL_20_03_2019.mp3]

„Chcieliśmy w wyjątkowy sposób pożegnać zimę i powitać wiosnę” – mówi reżyserka przedstawienia „Kopciuszek”, Karina Goldsztajn-Szczęszek wychowawca 3 klasy szkoły przysposabiającej do pracy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/2DZIEN_OTWARTY_ZSS_28_SZCZESZEK_20_03_2019.mp3]

Mieliśmy również zaszczyt rozmowy z aktorkami grającymi główne role w przedstawieniu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/03/3DZIEN_OTWARTY_ZSS_28_NAUCZYCIELKI_20_03_2019.mp3]

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie to szkoła z kilkudziesięcioletnimi tradycjami. Uczęszczają tutaj uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na różne stopnie niepełnosprawności intelektualnej oraz niepełnosprawności sprzężone. W skład zespołu wchodzi szkoła podstawowa z wygaszanym oddziałem gimnazjalnym, szkoła przysposabiająca do pracy oraz cztery oddziały przyszpitalne. Szkoła jest całkowicie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi – ma windy, podjazdy, i automatycznie otwieraną bramę wjazdową.

Maciej Orman

wykorzystano informacje ze strony www.zssnr28.info