„Prorodzinna Częstochowa” – deklaracja Artura Warzochy w Domu Samotnej Matki Caritas

„Prorodzinna Częstochowa” – to tytuł deklaracji jaką podpisano w czwartek w Domu Samotnej Matki prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Deklarację podpisał kandydat na Prezydenta Częstochowy senator Artur Warzocha oraz ks. Paweł Dzierzkowski z częstochowskiej Caritas. Wcześniej Artur Warzocha spotkał się z mieszkankami domu oraz z ich dziećmi, którym wręczył drobne upominki. Celem wizyty było szeroko rozumiane wsparcie dla rodzin dotkniętych różnymi problemami:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/1-pomagac-rodzinie.mp3]

Artur Warzocha zwrócił również uwagę na wiele zaniedbań ze strony częstochowskich władz w zakresie pomocy potrzebującym rodzinom oraz na to, że nie wszystkie instytucje są traktowane jednakowo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/2-pomagac-rodzinie.mp3]

O pomocy realizowanej przez Dom Samotnej Matki mówi ks. Paweł Dzierzkowski z częstochowskiej Caritas:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/3-pomagac-rodzinie.mp3]

Refleksją podzieliła się także mieszkanka Domu Samotnej matki Wiktoria Mikołajczyk

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/4-pomagac-rodzinie.mp3]

Z sondażu CBOS wynika, że 49 proc. Polaków dobrze ocenia prorodzinną politykę rządu. Najlepiej oceniany jest program Rodzina 500 plus, 75 proc. ankietowanych popiera program Dobry Start, a 89 proc. ułatwienia dla matek-studentek.

PNP