Wybór jednej Szkoły Podstawowej w Żarkach

szkola-720x405

W miniony piątek (03 lutego) odbyło się spotkanie ze Śląskim Kuratorem Oświaty w sprawie wyboru jednej Szkoły Podstawowej w Żarkach. Zdecydowana większość przybyłych na spotkanie osób opowiedziała się za szkołą przy ul. Częstochowskiej 61.  Pani kurator Urszula Bauer wielokrotnie podkreślała, iż przyjechała wysłuchać opinii, nie wyraziła się jednoznacznie, jak zaopiniuje uchwałę Rady Miejskiej w Żarkach. Uchwała RM zakłada istnienie od 1 września br. ośmioklasowych szkół podstawowych w Zawadzie, Przybynowie, Jaworzniku oraz jednej szkoły ośmioklasowej w Żarkach przy ul. Częstochowskiej i wygaszenie gimnazjum z dniem 31 sierpnia 2019 r.

Za jedną szkoła podstawową w Żarkach opowiedzieli się również rodzice w trakcie spotkania w dniu 1 lutego w Szkole Podstawowej w Żarkach.

Dwa lutowe spotkania były dodatkowymi po konsultacjach, które odbyły się w styczniu. W dniu 12 stycznia w ramach konsultacji z trójkami klasowymi rodziców dzieci ze Szkoły Podstawowej oraz trójkami oddziałów Przedszkola w Żarkach w dniu 23 stycznia jednoznacznie opowiedzieli się za utworzeniem jednej szkoły podstawowej w Żarkach, w budynku istniejącej szkoły podstawowej przy ul. Częstochowskiej 61.