Wydłużenie terminu zakończenia budowy Radomszczańskiej Trasy Rowerowej

rower-720x540

Urząd Miasta Radomska informuje, iż inwestycja w ramach I edycji Radomszczańskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Budowa Radomszczańskiej Trasy Rowerowej” prowadzącej od ul. Orzeszkowej do ul. Kraszewskiego nie zostanie zakończona w planowanym terminie.

Podczas prowadzenia prac budowlanych okazało się, że konieczne jest – czego nie przewidywał projekt – zastosowanie dodatkowego wzmocnienia podłoża gruntowego, na którym posadowiona ma być ścieżka. W związku z tym przedstawiciele Urzędu Miasta Radomska, wykonawcy robót, projektant oraz inspektor nadzoru inwestorskiego podjęli działania mające na celu wprowadzenie stosownych zmian.

Wzmocnienie podłoża geowłókniną spowoduje wydłużenie prowadzonych prac budowlanych do 31 marca oraz zwiększenie kosztów zadania o blisko 15 tys. złotych. Prawidłowo wykonana inwestycja z pewnością będzie służyła mieszkańcom przez wiele, wiele lat.

W związku z powyższym przepraszamy mieszkańców Radomska za powstałe opóźnienie i prosimy o wyrozumiałość – czytamy w oficjalnym komunikacie.