Wydłużony termin badań preferencji komunikacyjnych częstochowian

ankieta_5

Przesunięty został termin zakończenia ankiety dotyczącej preferencji komunikacyjnych częstochowian. Rozpoczęte w kwietniu badanie ma na celu stworzenie analizy transportowej i jest częścią nowej strategii rozwoju Częstochowy. Ankiety można wypełniać przez internet, a do drzwi ok. 1000 gospodarstw domowych zapukają ankieterzy. O przyczynach wydłużenia terminu badań wypowiedział się Piotr Grzybowski, Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta:

– Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu możliwości wypełniania ankiet, zarówno części internetowej jak i badań ankietowych bezpośrednio w gospodarstwach domowych. W jednym i drugim przypadku przyczyny przesunięcia są odmienne. Ankietowani w gospodarstwach domowych informują ankieterów, że są zadowoleni z komunikacji w mieście i nie chcą poświęcać pół godziny na dość szczegółowe badania. Stąd dotychczasowe wyniki mogą nie być reprezentatywne. Natomiast w przypadku ankiety internetowej mamy bardzo duże zainteresowanie i poprzez przedłużenie czasu jej trwania dajemy możliwość wypowiedzi większej grupie mieszkańców.

Dzięki ankiecie Urząd Miasta chce uzyskać informacje, co można jeszcze poprawić w systemie komunikacyjnym i czy jest potrzeba tworzenia nowych linii autobusowych i tramwajowych. Chce również otrzymać wskazówki odnośnie polityki parkingowej, czyli gdzie jest za mało miejsc parkingowych i co zrobić, żeby to zmienić.

Do 30 czerwca, zgodnie z umową, wykonawca ma dostarczyć wyniki ankiety z pełnym opracowaniem jakościowym i ilościowym. Około tygodnia wcześniej ankieta zostanie zamknięta.

ZD