Wyzwania w profilaktyce chorób zakaźnych

Wyzwania zdrowotne w profilaktyce chorób zakaźnych w województwie śląskim oraz rola jednostek samorządów terytorialnych w poprawie sytuacji zdrowotnej jego mieszkańców to tematy przewodnie konferencji, która odbyła się 25 czerwca w Ratuszu Miejskim w Częstochowie. Jednym z prelegentów był prof. Adam Antczak – specjalista chorób płuc oraz Prorektor ds klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/1-zdrowie.mp3]

W trakcie obrad podjęto też problematykę istniejących rozwiązań w programach samorządowych oraz wyzwań jakie się z trym wiążą. Mówi Tomasz Jan Procel – współtwórca projektu „Zdrowie – Człowiek – Profilaktyka” :

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/2-zdrowie.mp3]

Programy realizowane przez częstochowski samorząd kierowane są do różnych grup beneficjentów – dzieci, młodzieży szkolnej, seniorów i osób pracujących. Dotyczą profilaktyki onkologicznej, stomatologicznej, profilaktyki astmy i alergii, wad postawy i słuchu, chorób metabolicznych, rehabilitacji leczniczej, aktywności ruchowej, leczenia niepłodności, edukacji przedporodowej oraz profilaktyki schorzeń psychicznych i uzależnień oraz szczepień ochronnych.

PNP