XV Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego

zjazd

Tegoroczny XV Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego odbędzie się w Złotym Potoku. Na terenie gminy Janów młodzież z Francji, Niemiec i Polski gościć będzie w dniach od 12 do 18 lipca. Temat spotkania to „Równość szans i zwalczanie dyskryminacji w społeczeństwach europejskich; życzenie czy rzeczywistość?”.

W czasie 7-dniowego pobytu w Złotym Potoku młodzież będzie mogła uczestniczyć w debatach oraz spotkaniach z przedstawicielami różnych środowisk i organizacji, poprzedzonych warsztatami tematycznymi. W programie nie zabraknie także innych atrakcji: spotkań integracyjnych, wycieczek i aktywności sportowej. Jak co roku szczyt zakończy debata z udziałem przedstawicieli szefów trzech regionów partnerskich.

Zaproszenie do udziału w tegorocznym szczycie kierowane jest do osób w wieku od 17 do 23 lat, zainteresowanych problematyką europejską, aktywnych społecznie i znających język angielski. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.