Z Częstochowy znikną kontenery na odpady zielone

Podczas czwartkowej sesji radni miasta Częstochowy podjęli uchwałę dotyczącą usunięcia kontenerów na odpady zielone z ulic miasta.

Mieszkańcy mogli składować w nich trawę, liście oraz gałęzie. Decyzja ta została podyktowana m.in. zbyt dużymi kosztami ich utrzymania. O szczegółach mówi Andrzej Szczerba, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/1_ANDRZEJ_SZCZERBA_24_05_2019.mp3]

Pozostałe odpady zielone, które są wytwarzane przez firmy usługowe, będą musiały trafiać do punktu w Sobuczynie. Do ich wywożenia będą zobowiązani właściciele owych odpadów. Jakie jeszcze inne utrudnienia będą czekać mieszkańców?

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/2_ANDRZEJ_SZCZERBA_24_05_2019.mp3]

Jeżeli uchwała o usunięciu kontenerów się uprawomocni, będzie obowiązywała od 1 lipca. Wtedy kontenery powinny zostać usunięte z przestrzeni miejskiej w ciągu miesiąca.

AK