Z Janem Paweł II ku przyszłości! Kolejne spotkanie cykliczne w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II

muzeum monet i medali

18 maja podczas 51. spotkania z cyklu „Z Janem Pawłem II ku przyszłości” w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II gościć będzie ks. prałat Dariusz Raś. Jest on polskim duchownym katolickim, prałatem archidiecezji krakowskiej, archiprezbiterem Bazyliki Mariackiej. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. kard. Franciszka Macharskiego w 1994 roku. W latach 1994–1997 pracował jako wikary w parafii Św. Barbary w Libiążu. Następnie rozpoczął studia z zakresu komunikacji społecznej na Uniwersytecie św. Krzyża w Rzymie, które ukończył w 2001. W 2004 obronił na tej samej uczelni pracę doktorską „„Wizja globalizacji opartej na solidarności Jana Pawła II: strategia komunikacji”. Po ukończeniu studiów był dyrektorem Radia Plus w Krakowie. We wrześniu 2005 został sekretarzem abpa Stanisława Dziwisza i kierownikiem jego sekretariatu. Jest asystentem Katedry Teologii Mediów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W styczniu 2011 otrzymał godność prałata. 4 listopada 2011 roku został mianowany proboszczem Bazyliki Mariackiej. Podczas spotkania w Muzeum będzie również okazja do wysłuchania występu „młodych talentów”, kierowanych przez Ryszarda Strojca. Na zakończenie wystąpi również Męski Kwartet Wokalny „Dolces Pueris”.

AS