Zabezpieczono 41 opakowań „dopalaczy”

dopalacze

6 lutego br. pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie przeprowadzili kontrolę sklepu, który wprowadza do obrotu produkty, co do których zachodzi podejrzenie, że są środkami zastępczymi, tzw. „dopalaczami”. Zabezpieczono 41 opakowań tych produktów. Pobrane próby poddane zostaną badaniu w laboratorium w Katowicach, celem ustalenia składu.

Kontrole obiektów wprowadzających do obrotu środki zastępcze prowadzone są w oparciu o przepisy Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. Działania w ramach ogólnopolskiej akcji walki z „dopalaczami” prowadzone są już od 2010 roku.

W sumie na terenie Częstochowy od 2012 roku funkcjonowały 4 sklepy. Kontrole pracowników Inspekcji Sanitarnej odbywają się zawsze w obecności funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.
W nadzorowanych sklepach pobrano do badania 47 prób produktów o różnych nazwach handlowych, w których badania wykazują obecność substancji psychoaktywnych. W sumie zatrzymano 4881 opakowań produktów tzw. „dopalaczy”.

Edyta Kapelka
rzecznik prasowy PSSE w Częstochowie