Zapisz się na spotkanie o „Śląskie Lokalnie 2018-2019”

Do końca lipca trwa nabór wniosków w ramach konkursu grantowego „Śląskie Lokalnie 2018-2019”. W środę 18 lipca w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Ferdynanda Focha 19 w Częstochowie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskiwania dotacji z konkursu. Obowiązuje kolejność zgłoszeń

W ramach projektu dwuletniego ogłoszone zostaną dwa nabory w konkursie mikrograntowym: w lipcu 2018 r. oraz w styczniu 2019 r. Każdy nabór będzie trwał 30 dni. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 21 dni kalendarzowych. Projekty z pierwszego naboru mogą rozpocząć się najwcześniej 1 sierpnia 2018 r. a z drugiego naboru najwcześniej 1 maja 2019 r. Na realizację projektów w konkursie mikrograntowym, realizatorzy będą mieć do 6 miesięcy. Projekty z pierwszego naboru będą trwać do 31 grudnia 2018 r. zaś z drugiego naboru do 31 sierpnia 2019 r, projekty nie będą mogły trwać krócej niż 30 dni. Nie będzie możliwości poniesienia wydatków z dotacji przed datą rozpoczęcia i po dacie zakończenia projektu.

W konkursach mogą wziąć udział następujące rodzaje organizacji:

  • Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje, które zostały wpisane do KRS (lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, w tym również podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ponadto roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł
  • Obywatelskie grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.
  • Samopomocowe grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich.

Więcej informacji na stronie internetowej www.fioslaskie.com. Aby zapisać się na spotkanie informacyjne należy kliknąć TUTAJ.

PK