Zawodowa współpraca w Częstochowie

maturaa-720x480Częstochowa ruszyła z trzyletnim projektem europejskim „Zawodowa współpraca”, którego ma pomóc uczniom, jak i przedsiębiorcom szukającym przygotowanych do pracy absolwentów.  Projekt zakłada również szkolenia dla nauczycieli i doposażenie pracowni w szkołach zawodowych.

– Ten projekt to nie tylko wsparcie szkolnictwa zawodowego, ale także element miejskich działań wspierających przedsiębiorczość. Dzięki płatnym stażom i praktykom, płatnym ze środków projektu, częstochowscy pracodawcy będą mieli możliwość przygotowania młodych ludzi do pracy na konkretnych stanowiskach, a uczniowie – zyskają konkretne umiejętności i perspektywę stałego zatrudnienia. – wylicza korzyści programu Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy UM Częstochowa.

Projekt to także szansa na osłabienie niekorzystnej tendencji demograficznej. Miasto chce zatrzymać i przyciągnąć do Częstochowy młodych ludzi, aby tu zdobywali wykształcenie zawodowe, pracę i tu się osiedlali. Przygotowane kadry są także jednym z podstawowych argumentów dla firm, szukających miejsca lokalizacji dla swoich inwestycji. Łączna wartość projektu to 12 mln 458 094,60 zł w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego to 11 835 189,87 zł.  Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy absolwentów 11 częstochowskich szkół zawodowych.