Złe warunki aerosanitarne

komin1

Specyficzne warunki pogodowe – powietrze w bezruchu i niska podstawa chmur sprawiają, że w naszym regionie z dnia na dzień pogarszają się warunki aerosanitarne.
Wskazuje na to śląski monitoring jakości powietrza. Wczoraj w Częstochowie stężenie pyłu zawieszonego zostało przekroczone o ponad 100%. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach nie ma na dziś lepszych informacji – jakość powietrza w Częstochowie będzie się pogarszać.
Odpowiedzialna za to jest niska emisja, czyli spalanie w przydomowych kotłowniach niskiej jakości paliwa. A lekarze przypominają, że pył zawieszony może być przyczyną wielu chorób układu oddechowego, od chronicznego kaszlu po nowotwory płuc.