Zmiany na ulicy Orzeszkowej w Radomsku

akt488_3

Zakończył się pierwszy etap prac polegający na rozbudowie ulicy Orzeszkowej w Radomsku. Zgodnie z umową została wykonana jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z oświetleniem ulicznym na odcinku od ulicy Narutowicza (o długości 240mb) oraz chodniki w rejonie skrzyżowania z ulicą Narutowicza. Zbudowana została także kanalizacja deszczowa na budowanym odcinku jezdni, kanalizacja sanitarna, a także przebudowano kolidujące sieci i przyłącza energetyczne. Rozpoczął się drugi etapu robót, w ramach którego wykonany zostanie dalszy odcinek jezdni, do skrzyżowania z ulicą Leśmiana, wraz z kanalizacją deszczową. Koszt całego przedsięwzięcia, którego zakończenie zaplanowano na 19 grudnia br., to ponad 980 tysięcy złotych.