Zmiany w formach opłat sądowych

Zmiany w formie dokonywania opłat sądowych czekają interesantów korzystających z naszych sądów. Związane to jest z dalszymi etapami wprowadzania platformy e-Płatności. Już od 1 stycznia 2017 r. przez e-Płatności można uregulować opłatę sądową za pozew (wniosek), opłatę kancelaryjną (np. za wydanie odpisu orzeczenia) oraz dokonać zakupu znaku opłaty sądowej w formie elektronicznej. Kolejne zmiany dotyczą zakończenia sprzedaży papierowych znaków opłaty sądowej. Na czym polegają zmiany wyjaśnia rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie, sędzia Dominik Bogacz:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/05/oplatysadowe_Bogacz_11_05_2018.mp3]

Jak zapewnia sędzia Bogacz, zmiana nie niesie żadnych negatywnych konsekwencji dla petentów sądów. Wycofanie znaczków w dotychczasowej formie związane jest z rozwojem technologii. Jak daje się zauważyć, wprowadzanie platformy e-Płatności zyskało akceptację większości interesantów sądów.

ZD