Zostań honorowym dawcą szpiku!

 

11 12 2014 Zawiercie Szpik kostny

W najbliższą niedzielę, 14 grudnia, w Jurajskim Centrum Medycznym w Zawierciu odbędzie się akcja, podczas której będzie można zostać dawcą szpiku kostnego. W godzinach od 10:00 do 16:00 do JCM zgłaszać się mogą osoby w wieku od 18 do 50 lat.

 

Kto może zostać dawcą?

1. Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący nie mniej niż 50 kg i o wskaźniku masy ciała nie wyższym niż 40 BMI.

2. Rejestrację wykluczają następujące schorzenia:
– poważne choroby układu sercowo-naczyniowego, np. zawał serca, zatorowość, zakrzepica,
– przebyta lub czynna choroba nowotworowa (choroby u członków rodziny nie są wykluczeniem),
– choroba Creutzfeldta-Jacoba,
– ciężkie choroby układu nerwowego,
– leczenie hormonem wzrostu w przeszłości – w okresie przed 1985 rokiem – do ustalenia indywidualnego,
– operacje neurochirurgiczne włącznie z zastosowaniem materiałów biologicznych, np. biorcy przeszczepów rogówki, twardówki, opony twardej,
– stwierdzona infekcja wirusowa, bakteryjna, grzybicza lub pasożytnicza, trudna do całkowitego wyleczenia,
– stwierdzone zakażenie HIV, HTLV lub wirusami zapalenia wątroby typu B i C,
– choroby autoimmunologiczne nie poddające się dobrej kontroli leczniczej – do indywidualnego ustalenia,
– leczenia środkami immunosupresyjnymim w trakcie lub w wywiadzie,
– objawy, które mogą sugerować poważne choroby zakaźne,
– przebyte zabiegi transplantacji z użyciem materiałów obcego gatunku – ksenogeniczne,
– choroby dziedziczne szpiku i krwi (t.j. talasemia, sferocytoza, itd.) oraz zaburzenia krzepliwości krwi w tym trombofilia, hemofilia,
– przeszczepienia narządów, np. nerki, serce, skóra, rogówka, opona mózgowa, wątroba.
– dawcą nie mogą zostać również osoby uzależnione, np. od alkoholu, narkotyków i leków.

3. Rejestracja polega na pobraniu wymazu z jamy ustnej. Wszyscy, którzy chcą się zarejestrować powinni mieć ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL

4. Z pobranej próbki wykonywane są badania antygenów zgodności tkankowej HLA.

5. Dane antygenowe kandydata na dawcę wprowadzane są do komputerowej bazy danych i przesyłane do światowego rejestru dawców BMDW. Odtąd dane te są dostępne w trakcie poszukiwania dawcy dla dowolnego chorego na świecie.

6. W przypadku całkowitej lub wystarczającej zgodności, przedstawia się kandydatowi na dawcę szczegółową procedurę pobrania szpiku oraz wyjaśnia ewentualne wątpliwości.

7. Szpik pobiera się na dwa sposoby:- metodą separacji komórek z krwi obwodowej, po uprzednim podaniu dawcy czynnika wzrostu, – z talerza kości biodrowej. Pobranie odbywa się w znieczuleniu ogólnym tak, że dawca nie odczuwa bólu, a na ciele nie pozostają widoczne żadne trwałe ślady.

 

POBRANIE KOMÓREK MACIERZYSTYCH NIE PRZYNOSI ŻADNYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH!
W Polsce zarejestrowanych jest ponad pół miliona dawców komórek macierzystych. Na całym świecie zarejestrowanych jest ponad 3,7 miliona potencjalnych dawców. Mimo to poszukiwanie bliźniaka genetycznego jest bardzo trudne. Im więcej potencjalnych dawców tym większe szanse na życie!