ZUS uruchamia kolejną tarczę branżową 8.0

ZUS uruchamia kolejną tarczę branżową 8.0

Fot. ZUS

Na mocy rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 roku Rada Ministrów zatwierdziła kolejną odsłonę tarczy antykryzysowej, związanej z Covid-19. Dzięki zmianom w klasyfikacji, z pomocy będzie mogła skorzystać jeszcze większa liczba przedsiębiorców. Wsparcie obejmuje m.in. zwolnienie z płacenia składek za luty oraz maksymalnie trzykrotną wypłatę świadczenia postojowego.

Styczniowa tarcza została nie tylko wydłużona na luty, ale także rozbudowana względem swojej poprzedniczki. Obecnie zmodyfikowany zakres świadczeń pomocowych dotyczy m.in. rozszerzonej bazy firm mogących skorzystać z tarczy. Na pomoc mogą liczyć także te przedsiębiorstwa, które będą w stanie wykazać spadek przychodów w stosunku do września 2020 roku.

Dodatkowo firmy będą mogły ubiegać się o przyznanie postojowego, niezależnie od tego, czy otrzymały ten rodzaj pomocy w przeszłości. W zależności od kodu PKD z tego wsparcia będzie można skorzystać jedno, dwu i trzykrotnie.

Przedsiębiorcy mogą wystąpić także o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 roku, styczeń oraz luty 2021. Okres zwolnienia uzależniony jest od branży, w której działa dany przedsiębiorca.

Zmieniono również termin składania wniosków o przedmiotowe zwolnienie i przekazanie deklaracji rozliczeniowych, czy imiennych raportów miesięcznych. Teraz przedsiębiorcy mają czas na złożenie odpowiednich dokumentów do 30 kwietnia.

Więcej informacji na stronie ZUS-u.