11-14 kwietnia: XXIX Targi Wydawców Katolickich

Od 11 do 14 kwietnia, w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie, odbędą się XXIX Targi Wydawców Katolickich. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Konferencji Episkopatu Polski. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie Wydawców Katolickich.

Zlokalizowana w Arkadach Kubickiego sala wystawowa Targów Wydawców Katolickich zostanie otwarta dla zwiedzających w czwartek, 11 kwietnia, już o godz. 10.00. Uroczystość oficjalnego rozpoczęcia Targów będzie miała miejsce w południe w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego z udziałem m.in. sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski bp. Artura G. Mizińskiego.

W Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie ponad 100 wystawców z Polski zaprezentuje ofertę kilkunastu tysięcy tytułów najciekawszych publikacji o tematyce religijnej wydanych w ostatnich latach. „Książka pełni rolę wiernego towarzysza codziennych zmagań duchowych i intelektualnych. Pomaga poznawać współczesny świat, rozwijać osobiste doświadczenia religijne i umacniać wiarę. Od 30 lat nasze Targi służą wielu ludziom za swoiste źródło czytelniczych rekomendacji. Często te lektury przekładają się na sposób codziennego postępowania – kreują nasze standardy etyczne, moralne, kulturowe i społeczne. Święto Dobrych Książek jakim jest to wydarzenie może służyć jako czas oraz miejsce duchowej i intelektualnej inspiracji” – przekonuje ks. Roman Szpakowski SDB, dyrektor TWK oraz prezes zarządu Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.

Każda edycja Targów aktywnie włącza się w realizację aktualnego hasła roku duszpasterskiego. W tym roku brzmi ono „Uczestniczę we Wspólnocie Kościoła”. Organizatorzy Targów włączają się także w obchody Roku Modlitwy przygotowujące do Jubileuszowego Roku Świętego 2025 jako czasu łaski dla Kościoła. Ponadto, wśród targowych wydarzeń szczególną rolę będą odgrywać te związane z obchodzonym obecnie Rokiem Rodziny Ulmów oraz Rokiem Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, metropolity poznańskiego i niezłomnego biskupa okresu komunizmu, a także z Rokiem Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, w 40. rocznicę jego porwania i męczeńskiej śmierci, a także ukazujące wielką rolę w życie Kościoła i świata św. Jana Pawła II w 10. rocznicę jego kanonizacji.

Tradycyjnie Targom towarzyszy konkurs o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS. To już 27. edycja tej ogólnopolskiej nagrody dedykowanej publikacjom o tematyce religijnej i katolickiej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników oraz środowiska wydawców w tym roku zmniejszono liczbę konkursowych kategorii – z 19 do 11. W ramach każdej z kategorii: „seria wydawnicza (dzieła zebrane)”, „literacka”, „nauki kościelne”, „edytorstwo-album” „książka dla dzieci i młodzieży”, „historia”, „duchowość / świadectwo”, „publicystyka i eseistyka religijna”, „multimedia”, „muzyka chrześcijańska klasyczna / współczesna”, „tłumacz” Kapituła Nagrody uhonorowała najbardziej wartościowe spośród blisko 250 publikacji wydanych w roku 2023 i zgłoszonych do konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystości otwarcia Targów, a gala wręczenia Nagrody odbędzie w sobotę, 13 kwietnia, w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie o godz. 19.30.

Targi Wydawców Katolickich to okazja do spotkań czytelników z książkami i ich autorami, a także program blisko 150 wydarzeń towarzyszących, jak pokazy filmów, wystawy czy też dyskusje i debaty. Swój udział w Targach potwierdzili m.in.: Adam Bujak, ks. prof. Waldemar Chrostowski, dr Ewa Czaczkowska, Grzegorz Górny, ks. prof. Witold Kawecki, ks. prof. Piotr Kieniewicz czy też dr Milena Kindziuk, Agata Puścikowska, prof. Wojciech Roszkowski, ks. prof. Robert Skrzypczak i ks. prof. Jan Sochoń. Szczegółowy Program XXIX Targów Wydawców Katolickich oraz wszystkie bieżące informacje można znaleźć na stronie: www.swk.pl oraz na profilu Targów na Facebooku.

Źródło: SWK/ BP KEP