14. Warsztaty Muzyki Liturgicznej w Częstochowie

W miniony weekend czyli od 26 do 28 kwietnia miały miejsce 14. Warsztaty Muzyki Liturgicznej odbywające się w Bastionie św. Barbary na Jasnej Górze oraz w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Małgorzata Kosarga, będąca współorganizatorem przedsięwzięcia, mówiła o rozwoju warsztatów na przestrzeni ostatnich lat:

Kosarga przytoczyła również dokładne liczby, które jasno pokazały spore zainteresowanie warsztatami muzyki liturgicznej:

Łukasz Grabałowski, współorganizator warsztatów zwrócił również uwagę na najważniejszy element weekendowego spotkania:

Warsztaty Muzyki Liturgicznej odbywają się w różnych miastach na terenie całego kraju.

EG
Galeria: Radio Fiat

14. Warsztaty Muzyki Liturgicznej w Częstochowie