36. rocznica powołania abp. Nowaka na 4. biskupa diecezji częstochowskiej

36. rocznica powołania abp. Nowaka na 4. biskupa diecezji częstochowskiej

Fot. Radio Fiat

8 września 1984 roku papież Jan Paweł II powołał ks. dr. Stanisława Nowaka na czwartego biskupa diecezji częstochowskiej. Przez 36 lat pontyfikatu duchowny utworzył m.in. 132 placówki duszpasterskie, w tym 95 parafii z własnej inicjatywy, 2 rektoraty, ośrodki duszpasterskie oraz 35 parafii.

Przyszły arcybiskup archidiecezji częstochowskiej urodził się 11 lipca 1935 roku w Jeziorzanach. Szkołę średnią ukończył w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 czerwca 1958 roku. Jak mówi, mianowanie na funkcję czwartego biskupa ówczesnej diecezji częstochowskiej było dla niego wielkim zaskoczeniem.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/1_36_Nowak_07_09_2020__.mp3]

Ks. dr Stanisław Nowak został wyświęcony na biskupa w katedrze częstochowskiej 25 listopada 1984 roku. Rządy w diecezji objął natomiast 26 listopada, zastępując bp. Stefana Barełę. Ingres do katedry odbył się 8 grudnia. Bp Stanisław Nowak pracował w czasie komunizmu (1984-1989), przemian związanych z Okrągłym Stołem oraz budową tzw. III Rzeczypospolitej (1989-2011). Kontynuował dzieło rozwoju sieci parafialnej i dekanalnej.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/2_36_Nowak_07_09_2020.mp3]

25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II podniósł diecezję częstochowską do rangi archidiecezji oraz ustanowił Częstochowską Prowincję Kościelną (metropolię). Jej pierwszym arcybiskupem metropolitą został mianowany bp Stanisław Nowak, który paliusz arcybiskupi przyjął 29 czerwca w Rzymie. Funkcję pełnił do 2011 roku. Piątym pasterzem Kościoła częstochowskiego został bp Wacław Depo, mianowany przez papieża Benedykta XVI.

ABK