Abp Depo do sióstr duchaczek: Abyście posłane do świata zawsze wskazywały na Chrystusa!

W Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze zgromadziły się siostry Kanoniczki Ducha Świętego de Saxia. 30 września bowiem obchodziły 825. rocznicę papieskiego zatwierdzenia zgromadzenia i 50 lat posługi w Domu Księży Emerytów archidiecezji częstochowskiej.

S. Kazimiera Gołębiowska, przełożona zgromadzenia w Częstochowie wyjaśniła, na czym polega charyzmat, którego inicjatorem jest bł. Gwidon z Montpelier:

Siostra wyjaśniła również, że uroczystość dla Zgromadzenia ma ogromne znaczenie. Msza św. stała się nie tylko okazją do uczczenia jubileuszu, ale także do odnowienia Aktu Oddania Matce Bożej przez siostry duchaczki:

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który przewodniczył Mszy św. jubileuszowej zauważył, że siostry kanoniczki Ducha Świętego swoją wytrwałością w pomaganiu drugiemu człowiekowi wzbudzają podziw:

– Radość i wdzięczność wypełnia dzisiaj nasze serca. One są darem, które otrzymujemy od Boga, ale są i naszym obowiązkiem i zadaniem. – głosił abp Depo podczas homilii:

Metropolita Częstochowski życzył siostrom, by łaska Boża ich nigdy nie opuszczała:

Kaznodzieja podkreślił, by Siostry Duchaczki zawsze trzymały stronę Boga. Przy Nim człowiek nie musi się obawiać zła:

Duchaczki posługują w Polsce, ale też w Afryce, we Włoszech i w Ukrainie. Prowadzą m.in. placówki opiekuńczo-wychowawcze, zawodowe rodziny zastępcze, domy samotnej matki, domy opieki i przedszkola. Posługują w szpitalach, hospicjum, chorym w domach prywatnych oraz dzieciom i młodzieży poprzez katechezę. Natomiast na misjach w Afryce siostry prowadzą centra medyczne z oddziałami szpitalnymi, przychodniami, ambulatoriami i porodówkami, opiekują się sierotami, ubogimi, organizują dożywianie dzieci, katechizują i prowadzą edukację zawodową w zakresie krawiectwa i stolarstwa.

Kazanie abp. Depo:

LN

Galeria: Radio Fiat
Jubileusz Sióstr Duchaczek