Abp Depo: Kochajmy Eucharystię, bo wtedy nie zginiemy!

W Wielki Czwartek w Kościele wspominana jest Ostatnia Wieczerza Jezusa Chrystusa z Apostołami. Podczas niej ustanowione zostały sakramenty Eucharystii i kapłaństwa Nowego Przymierza.

Tego dnia odprawia się Mszę Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynającą Święte Triduum Paschalne. W parafii św. Piotra i Pawła w Zawierciu Eucharystię sprawował metropolita częstochowski abp Wacław Depo:

Wielki Czwartek to także święto kapłanów, ustanowione na pamiątkę dwunastu Apostołów, którzy towarzyszyli Jezusowi podczas Ostatniej Wieczerzy. Jak podkreślił ks. prał. Jan Niziołek, proboszcz Bazyliki św. Piotra i Pawła, wizyta pasterska abp. Depo przypadła w dość trudnym dla wielu Polaków czasie.

W homilii abp Depo przypomniał obecnym, że człowiek nie jest w stanie sam się zbawić:

Na zakończenie kazania abp Depo, nawiązując do Hymnu Polski, wygłosił ważne przesłanie:

Ostatnia Wieczerza, trzykrotnie zapowiadana śmierć Pana Jezusa oraz poranek Wielkiej Nocy są kolejnymi etapami jednej tajemnicy, nazywanej Miłością Boga Stwórcy i Odkupiciela. Miłością, w której Bóg nigdy nie odwróci się od człowieka, o ile ten sam od niego nie odejdzie za sprawą wolnej woli.

Homilia abp. Depo:

LN

Galeria: Radio Fiat
Abp Depo: Kochajmy Eucharystię, bo wtedy nie zginiemy!