Bibliodrama sposobem na poznanie Słowa Bożego

foto bibliodrama

Ciekawym sposobem na poznawanie Słowa Bożego jest metoda Bibliodramy. To swego rodzaju otwarty proces interakcji między tekstem biblijnym i grupą lub jednostką, która próbuje zintegrować przekaz biblijny z własnym doświadczeniem. Celem tej metody, u nas jeszcze nie tak popularnej, jest nowe doświadczenie religijne i zrozumienie Biblii na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi. Takie spotkanie i praca z tą metodą będzie miała miejsce już 27 września od godz. 14.00. Zaprasza organizator i prowadzący ks. Tomasz Knop:

Szczegóły można znaleźć na stronie: www.bibliodrama.edu.pl lub www.pomoc-duchowa.pl

fot. bibliodrama.edu.pl