Bp Przybylski: Kościół jest łodzią wiodącą nas do zbawienia

Szczególną modlitwą obejmowani byli zmarli biskupi częstochowscy, w intencji których sprawowana była Msza św. we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 listopada) w częstochowskiej Archikatedrze Świętej Rodziny. Eucharystii przewodniczył bp Andrzej Przybylski, a przy ołtarzu wraz z nim stanęli m. in. kapłani posługujący w Niższym Seminarium Duchownym oraz Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Częstochowie.
Biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej podkreślił znaczenie i wartość modlitwy za zmarłych pasterzy diecezjalnych:

W homilii bp Andrzej Przybylski zwrócił uwagę, że szczególnie teraz, w okresie kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich, zastanawiamy się nad dwoistością naszego życia, próbując je często rozdzielać je na życie doczesne i życie wieczne, co jest oczywiście podstawowym błędem:

Bp Przybylski, powołując się na teksty z liturgii dnia podkreślał, że życie mamy jedno, a po śmierci zmieniają się tylko mieszkania – z domu ziemskiego na dom w życiu wiecznym:

Porównując Kościół do łodzi, kaznodzieja zaznaczył, że ta łódź jest nam bardzo potrzebna do dobrego przepłynięcia z jednego brzegu naszego życia na drugi, ten po śmierci.
Przypominając postaci zmarłych biskupów częstochowskich, bp Andrzej zwrócił uwagę na symbolikę składania ich ciał na wieczny spoczynek nie na cmentarzu, ale w kryptach katedry:

Po Mszy św. bp. Przybylski wraz z kapłanami udali się na modlitwę do krypty biskupów częstochowskich. W Archikatedrze Świętej Rodziny spoczywają ciała bp. Teodora Kubiny, bp. Zdzisława Golińskiego, bp. Stefana Bareły, bp. Stanisława Czajki oraz abp. Stanisława Nowaka.

Homilia bp. Andrzeja Przybylskiego:

 

Modlitwa za zmarłych biskupów częstochowskich, Dzień Zaduszny 2 listopada 2022 r.