„Budować na skale” – Remont Małżeński w DA Emaus

„Budować na skale” to tytuł rekolekcji dla par z cyklu „Remont Małżeński”, które w piątek 1 grudnia rozpoczęły się w Duszpasterstwie Akademickim Emaus w Częstochowie. W tym roku prowadzącymi są Maja i Krzysztof Sowińscy, członkowie wspólnoty uwielbienia „Głos Pana”.

W czasach, kiedy podstawowa komórka społeczna, jaką jest rodzina, jest w wielu sytuacjach atakowana i próbuje się ją zniszczyć, trzeba wskazywać na nią, jako źródło dobra – mówił Krzysztof Sowiński:

Silnej rodziny nie da się zbudować bez wzajemnego zrozumienia małżonków. Wiemy, że czasem z różnych powodów dochodzi między nimi do nieporozumień. Jednak jak podkreśla Krzysztof Sowiński, ważne żeby byli jednomyślni, ale nie jednakowi:

Rekolekcje „Budować na skale” potrwają do niedzieli 3 grudnia. Szczegółowy harmonogram spotkań na stronie Wspólnoty Rodzin Emaus www.rodzinyemaus.pl.

Remont Małżeński w DA Emaus, 01.12.2023 r.