Duch Święty oddala od nas bolesne wspomnienia podziału i widma przeszłości – abp W. Depo podczas Mszy św. o jedność chrześcijan

Zakończył się 111. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jego zwieńczeniem w archidiecezji częstochowskiej była uroczysta Msza św., której w piątek, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła, w kościele Najświętszego Imienia Maryi w Częstochowie przewodniczył abp Wacław Depo.

W rozmowie z Radiem Fiat metropolita częstochowski powiedział, że spotkania modlitewne wyznawców Chrystusa różnych denominacji są potrzebne:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/1MSZA_O_JEDNOSC_DEPO_25_01_2019.mp3]

Na Mszy św. obecny był m.in. proboszcz prawosławnej parafii Częstochowskiej Ikony Matki Bożej w Częstochowie, ks. mitrat Mirosław Drabiuk. Jak przyznał, takie spotkania są dowodem na to, że chrześcijanie pragną zjednoczenia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/2MSZA_O_JEDNOSC_DRABIUK_25_01_2019.mp3]

Kustosz katedry Matki Bożej Królowej Apostołów Kościoła polskokatolickiego w Częstochowie, ks. Szczepan Rycharski podkreślił, że modlitwa o jedność chrześcijan jest obecna podczas każdej Mszy św. Zaznaczył również, że Kościół polskokatolicki wyraził chęć zjednoczenia z Kościołem rzymskokatolickim:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/3MSZA_O_JEDNOSC_RYCHARSKI_25_01_2019.mp3]

“Jesteśmy coraz mniej podzieleni” – stwierdził ks. radca Krzysztof Góral, proboszcz parafii ewangelicko-reformowanej w Kleszczowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/4MSZA_O_JEDNOSC_GORAL_25_01_2019.mp3]

W modlitwie uczestniczył także ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie.

Zebranych na Mszy św. w intencji jedności chrześcijan powitał ks. dr Jarosław Grabowski, kierownik Referatu Dialogu: ekumenicznego, międzyreligijnego i z niewierzącymi działającego w Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. “Jezus oczekuje od nas czytelnego znaku jedności” – powiedział ks. Grabowski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/5MSZA_O_JEDNOSC_GRABOWSKI_25_01_2019.mp3]

W homilii abp Wacław Depo podkreślał przede wszystkim rolę Ducha Świętego, jaką spełnia On w jednoczeniu wyznawców Chrystusa:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/6MSZA_O_JEDNOSC_HOMILIA_25_01_2019.mp3]

Na zakończenie Mszy św. wszyscy duchowni udzielili błogosławieństwa Aaronowego zaczerpniętego z Księgi Liczb: “Niech Pan was błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni swe oblicze nad wami i niech was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i niech was obdarzy pokojem”.

Zakończony 111. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przeżywany był pod hasłem słów z Księgi Powtórzonego Prawa: “Usilnie dąż do sprawiedliwości, abyś zachował życie i posiadł ziemię, którą Pan, twój Bóg, daje tobie”.

Maciej Orman