Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w Mszy św. w niedziele i święta nakazane

Ku Chrystusowi Odkupicielowi człowieka

W zawiązka z działaniami podjętymi przez rząd w ostatnim czasie i dyspozycjach z 24 marca abp Wacław Depo, metropolita częstochowski ogłasza dyspensę:

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), w związku z „Wskazaniami Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach” z dnia 21 marca br.,  wszystkim wiernym Archidiecezji Częstochowskiej, a także wszystkim przebywającym na jej terytorium udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane
Powyższa dyspensa obowiązuje od dnia jej podpisania, aż do odwołania. Zachęcam wszystkich korzystających z dyspensy, aby trwając na osobistej i rodzinnej modlitwie, łącząc się duchowo ze wspólnotą Kościoła za pomocą transmisji Mszy świętych drogą telewizyjną, radiową i internetową, polecali szczególnie intencję obrony przed epidemią, wszystkich chorych i niosących im pomoc.

(-) ✠ Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI

(-) Ks. Marian SZCZERBA
KANCLERZ