Dzień skupienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w częstochowskim seminarium

W sobotę, 26 listopada w kaplicy Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie na dniu skupienia spotkali się nadzwyczajni szafarze Komunii św.

Bp Antoni Długosz wyjaśnia, w jakim celu organizowane są dni skupienia dla szafarzy:

Siostra Maria Knura, salezjanka mówi natomiast o sytuacjach, w których potrzebni są szafarze:

Podczas homilii bp Długosz podkreślił, jak ważne jest to, by wpuścić Boga do swojego życia:

Szafarz nadzwyczajny to osoba wyznaczona do udzielania Komunii Świętej, gdy zabraknie odpowiedniej liczby szafarzy zwyczajnych. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż w stosunku do nadzwyczajnych szafarzy Komunii błędem jest używać określenia ,,nadzwyczajny szafarz Eucharystii”, ponieważ Eucharystię może sprawować wyłącznie kapłan.

Homilia bp. Długosza:

Linda Nocoń

Galeria: Radio Fiat

Dzień skupienia Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. w częstochowskim seminarium