Inauguracja roku w Wyższym Instytucie Teologicznym

WIT 8

W sobotę (17 października) Wyższy Instytut Teologiczny im. NMP Stolicy Mądrości w Częstochowie zainaugurował rok akademicki 2015/2016. Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej koncelebrowanej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Antoni Długosz. Po Eucharystii w auli WIT-u rozpoczęła się część oficjalna, w ramach której odbyło się wystąpienie dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie ks. prof. Wojciecha Zyzaka, a także immatrykulacja studentów pierwszego roku i wykład inauguracyjny ks. dr. Jacka Kapuścińskiego pod tytułem „Podróż biskupa Teodora Kubiny do Ziemi Świętej”.

– To rozpoczęcie od nowa drogi, naszej pielgrzymki. To jest pielgrzymka wiary, pielgrzymując do Boga przez ten świat możemy pielgrzymować beztrosko, a możemy też pielgrzymować zastanawiając się głęboko nad swoim życiem i nie tylko, zgłębiając sami prawdę, ale też dzieląc się tą prawdą z innymi. Dla nas sens tych studiów to jest zawsze zgłębianie prawdy w celu ewangelizacji, podzielenia się wiarą z innymi – mówi ks. dr hab. Marian Duda, dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.

Wyższy Instytut Teologiczny w Częstochowie został założony przez biskupa Stefana Barełę na mocy dekretu z 3 maja 1981 roku.

WIT 1

WIT 2

WIT 3

WIT 4

WIT 5

WIT 6

WIT 7

WIT 9

Ks. dr hab. Marian Duda, dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.