Jego życie było pełne mądrości, wiedzy i radości – abp. Stanisław Gądecki o śp. abp. Stanisławie Nowaku

Jego życie było pełne mądrości, wiedzy i radości – abp. Stanisław Gądecki o śp. abp. Stanisławie Nowaku

Uroczystość pogrzebowa śp. abp. Stanisława Nowaka, fot. Zbyszek Derda, Radio Fiat

Iuxta crucem tecum stare – Chcę pod krzyżem stać przy Tobie – dewiza biskupia śp. abp. Stanisława Nowaka na zawsze pozostanie w naszej pamięci. W sobotę 18 grudnia przy trumnie Księdza Arcybiskupa w Archikatedrze Świętej Rodziny stał nie tylko cały częstochowski Kościół. W uroczystościach pogrzebowych pierwszego metropolity częstochowskiego wzięli udział najwyżsi hierarchowie Kościoła w Polsce, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, rodzina śp. abp. Nowaka, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, uczelni wyższych, szkół średnich i podstawowych, przedstawiciele ruchów i bractw religijnych, poczty sztandarowe instytucji i organizacji, a przede wszystkim bardzo liczna grupa wiernych, którzy chcieli oddać hołd śp. abp. Stanisławowi Nowakowi.

Mszy św. pogrzebowej, poprzedzonej odmówieniem modlitwy różańcowej, przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Eucharystia koncelebrowana była przez pasterzy Kościoła w Polsce. Wśród nich byli kard. Stanisław Dziwisz, kard. Kazimierz Nycz, abp Wojciech Polak i abp Wacław Depo.
Kierując słowa powitania do wszystkich zgromadzonych w świątyni, abp Wacław Depo powiedział m.in.:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/1_pogrzeb_Depo_18_12_2021.mp3]

Bp Andrzej Przybylski odczytał list, który w imieniu papieża Franciszka skierował do uczestników pogrzebu śp. abp. Stanisława Nowaka kard. Pietro Parolin, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/2_pogrzeb_Przybylski_18_12_2021.mp3]

W wygłoszonej homilii abp Stanisław Gądecki przypomniał życiorys abp. Stanisława Nowaka, a także wymienił jego ogromne zasługi dla Kościoła częstochowskiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/3_pogrzeb_Gadecki_18_12_2021.mp3]

W dalszej części kazania abp Gądecki postawił pytanie – Jakiej lekcji udziela nam ofiarne i owocne życie i śmierć abp. Stanisława? Udzielając odpowiedzi na to pytanie, cytuje fragment Księgi Koheleta: – Bo człowiekowi, który Bogu jest miły, daje On mądrość i wiedzę i radość.

Na zakończenie Eucharystii zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik odczytał list prezydent RP Andrzeja Dudy do uczestników uroczystości pogrzebowych, a następnie wręczył na ręce abp. Wacława Depo przyznane śp. abp. Stanisławowi Nowakowi odznaczenie państwowe:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/4_pogrzeb_Cwik_18_12_2021.mp3]

Wraz z biskupami i innymi duchownymi z całej Polski, w uroczystości pogrzebowej uczestniczył abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński i prymas Polski. W jego pamięci pierwszy częstochowski metropolita zapadł jako człowiek wielkiej wiary, którą przejawiał nie tylko mową, ale i czynem:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/5_pogrzeb_Polak_18_12_2021.mp3]

Abp. Nowak słynął z dużego zaangażowania w odpowiednie przywitanie przybywających na Jasną Górę pielgrzymek. Zawsze starał się je witać na progu archidiecezji. Wspomina to bp Henryk Tomasik z diecezji siedleckiej:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/6_Tomasik_18_12_2021.mp3]

Jako człowieka gorliwego i poświęconego modlitwie abp. Stanisława Nowaka zapamiętał bp Kazimierz Górny. W czasie rozmowy z Radiem Fiat biskup senior diecezji rzeszowskiej wspomniał swoją obecność na ingresie abp. Nowaka. Zauważył również, że oprócz wielkiej pracy, jaką wykonał dla Kościoła częstochowskiego – śp. Ksiądz Arcybiskup wiele uczynił dla całego polskiego Kościoła:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/7_Gorny_18_12_2021.mp3]

Na szczególne przywiązanie i miłość do Maryi Księdza Arcybiskupa zwrócił uwagę bp Romuald Kamiński, biskup diecezjalny warszawsko-praski. Bp Kamiński wielokrotnie spotykał też abp. Nowaka witającego pielgrzymki – pokazywał wtedy swoją gościnność i serdeczność:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/8_Kaminski_18_12_2021.mp3]

Uroczystości pogrzebowe były wspaniałym pożegnaniem śp. abp. Stanisława Nowaka przez cały Kościół. Ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej, przypomniał też jednak radosny charakter momentu przejścia do Pana i podkreślił, że przecież życie nie kończy się śmiercią:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/9_Bakalarz_18_12_2021.mp3]

O tym, że oprócz zasług dla Kościoła częstochowskiego – śp. Ksiądz Arcybiskup wiele uczynił też m.in. dla archidiecezji krakowskiej, świadczy chociażby obecność całej rzeszy osób z tamtych stron. Jedną z nich jest ks. Józef Sowa, który od wielu lat utrzymywał z abp. Nowakiem mocną więź i zwracał się do niego o radę w trudnych chwilach:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/10_Sowa_18_12_2021.mp3]

Abp senior Stanisław Nowak szczególnie ważny był dla wszystkich księży archidiecezji częstochowskiej, z którymi przez lata pracował i wspólnie rozwiązywał problemy. Jego troskę o życie Kościoła i gorliwość w pracy wspomina ks. Jarosław Koczur, proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Myszkowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/11_Koczur_18_12_2021.mp3]

Ksiądz Arcybiskup poprzez swoją pracę włożoną w edukację i kształtowanie kapłanów mocno zapisał się w sercach księży. Nie tylko księża jednak wspominają go jako wspaniałego wykładowcę i rekolekcjonistę, ale wszystkie zakony, bractwa i wspólnoty, którym się przysłużył. Jednym z nich jest Unia Rzymska Zakonu Świętej Urszuli:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/12_sAnna_18_12_2021.mp3]

Największym dowodem ogromnej gorliwości w pracy i miłości abp. Stanisława Nowaka do swojej Archidiecezji, a wcześniej parafii, jest zdanie, jakie mają o nim przedstawiciele wspólnot parafialnych. O wspomnienia i refleksje na temat życia Arcybiskupa zapytaliśmy licznie przybyłych na uroczystości pogrzebowe w Archikatedrze wiernych:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/13_ludzie_18_12_2021.mp3]

Trumna z ciałem śp. abp. Stanisława Nowaka została procesyjnie przeniesiona na ramionach księży archidiecezji częstochowskiej i złożona w Krypcie Biskupów Częstochowskich.

Homilia abp. Stanisława Gądeckiego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/12/pogrzeb_homilia_Gadecki_18_12_2021.mp3]