Kolejne spotkanie Grupy Rozwojowej z metodą Bibliodramy

bibliodrama

6 stycznia 2015 r. w godz. od 14.00 do 19.00 przy parafii Narodzenia Pańskiego odbędzie się kolejne spotkanie Grupy Rozwojowej prowadzone metodą Bibliodramy. Grupa jest jeszcze otwarta i można do niej dołączyć. Cykl spotkań rozpoczął się 27 września 2014roku. Celem spotkań jest rozwój duchowy i osobisty. Uczestnictwo w grupie daje możliwość polepszenia relacji z Bogiem, innymi ludźmi i samym sobą. Wspólne odgrywanie scen biblijnych otwiera na silniejsze doświadczenie Boga i daje poczucie Jego namacalnej obecności. Praca z ciałem pozwala bardziej poczuć siebie, uświadomić sobie swoje uczucia, pragnienia a także ograniczenia i problemy, które można przepracować w atmosferze wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa. Zaprasza ks. dr Tomasz Knop.

Bibliodrama jest otwartym procesem interakcji między tekstem biblijnym i jakąś grupą, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest nowe doświadczenie religijne i zrozumienie Biblii na bazie identyfikacji uczestników z postaciami i sytuacjami biblijnymi.” (Lexikon fur Theologie und Kirche, s. 415)