Konferencja katechetyczna dla kapłanów

W sobotę, 2 września księża z archidiecezji częstochowskiej brali udział w konferencji katechetycznej w częstochowskim Instytucie Teologicznym. To spotkanie, które odbywa się rokrocznie na początku nowego roku szkolnego.

Podczas konferencji był obecny bp Andrzej Przybylski, delegat KEP ds. powołań. Duchowny przypomniał, że religia nie jest przedmiotem szkolnym w ścisłym znaczeniu tego słowa:

– Program rozpoczynamy od wspólnej modlitwy, następnie bp Przybylski skieruje do nas swoje słowo. Ks. dr Michał Jędrzejski wygłosi wykład nt. nowej ewangelizacji według nauczania Josepha Ratzingera. Na zakończenie będą ogłoszenia dotyczące założeń programowym, które czekają nas w nowym roku szkolnym i katechetycznym. – mówił o programie konferencji jeden z organizatorów, ks. Paweł Wróbel, dyrektor Wydziału Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie i zdradził, czy w nowym roku szkolnym pojawią się zmiany lub nowości:

Ks. dr Michał Jędrzejski podczas swojego wykładu skupił się na przedstawieniu myśli Josepha Ratzingera nt. nowej ewangelizacji, a także wyjaśnił, jak przedłożyć owe myśli na działanie. Na czym dokładnie polega nauczanie papieża Benedykta XVI?:

W czasie konferencji katechetycznej można było nabyć nowy tom Biuletynu Katechetycznego. Znajdują się w nim między innymi aktualne dane na temat nowych programów i podręczników do nauki religii, oferta szkoleń i  rekolekcji szkolnych. Ponadto aktualne akty prawne związane z nauczaniem i wychowaniem religijnym dzieci i młodzieży.

LN

Galeria: Radio Fiat

Konferencja katechetyczna dla kapłanów