Konferencja w Praszce przybliża do koronacji koronami papieskimi

DSCF0647
O godz. 13.15 w ramach sympozjum naukowego pt.: „Sanktuarium kalwaryjskie w służbie pielgrzymującego Kościoła” wystąpił ks. prof. dr hab. Jan Kazmierz Przybyłowski, były Prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Profesor zwyczajny oraz wykładowca na Wydziale Teologicznym UKSW, Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych, prezes Fundacji Międzynarodowego Centrum Teologii Stosowanej. W swoim referacie na temat pastoralnych aspektów działalności sanktuarium podkreślał: Działalność pastoralna to działaność w ramach pobożności ludowej. A ta pobożność to wszystko co dzieje się w sanktuarium, nie tylko Msze święte, nabożeństwa, ale wszelkiego rodzaju pobożność indywidualna np. Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, w które wierni tak chętnie się angażują. 

Po przerwie obiadowej rozpoczęła się II część sympozjum. Zainaugurował ją ks prał. dr Teofil Siudy. W swoim wystąpieniu na temat: „Królewskość Maryi w świetle Liturgii Koronacyjnej” akcentował: Koronacja wizerunku Matki Bożej to odczytanie tajemnicy królowania Matki Bożej pośród nas. Odczytujemy to poprzez modlitwy liturgii koronacyjnej. Jej królowanie jest królowaniem służby. Bycie sługą Boga prowadzi do królowania. Koronacja wizerunku też przebiega w takiej kolejności. Najpierw królem jest Jezus, On otrzyma koronę jako pierwszy. Dopiero w drugiej kolejności Maryja uczestniczy w królewskości swojego Syna. 

Wystąpienia prelegentów zakończył ks. prał. dr Stanisław Gasiński. Temat jego wystąpienia brzmiał: „Sanktuarium – Miejsce święte. Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce”. Kustosz sanktuarium zaznaczał, że każdy z nas jest sanktuarium, w którym chce mieszkać Bóg. Podkreślał również, że Kalwaria w Praszce jest córeczką Kalwarii Zebrzydowskiej. 

Sympozjum naukowe zakończyła dyskusja panelowa. O godz. 17 rozpocznie się trzecie spotkanie Komitetu do spraw przygotowania Koronacji Koronami papieskimi Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Obrady te będą miały miejsce w auli katechetycznej na kalwarii w Praszce.

DSCF0649 DSCF0650 DSCF0652