Konkurs plastyczny „Korona i suknia Matki Bożej Częstochowskiej i Jej Syna”

Referat Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Częstochowie organizuje konkurs „Korona i suknia Matki Bożej Częstochowskiej i Jej Syna”. Uczestnicy mają za zadanie przyozdobić suknię oraz koronę Matki Bożej oraz Dzieciątka Jezus na specjalnie przygotowanej planszy, z wykorzystaniem dowolnej techniki plastycznej.

Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych. Ma na celu włączenie się uczniów w obchody Nawiedzenia Matki Bożej w Archidiecezji Częstochowskiej. Propagowanie kultury chrześcijańskiej ze szczególnym uwzględnieniem kultu Maryjnego jest niezwykle istotne. Ksiądz Paweł Wróbel – dyrektor referatu katechetycznego podkreśla, że konkurs jest związany ze zbliżającą się peregrynacją kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na terenie naszej archidiecezji:

 

Praca powinna być wykonana na oryginalnej planszy, która jest dostępna do pobrania na stronie internetowej Referatu Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 kwietnia 2024 r. Wyniki będą opublikowane na stronie: www.katecheza.archiczest.pl. Opiekunowie, którzy zgłosili uczniów do konkursu, zostaną powiadomieni o terminie i miejscu wręczenia nagród. Dla autorów najlepszych trzech prac w każdej kategorii przewidziane są nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik etapu finałowego otrzyma także pamiątkowy dyplom.

NB