List przeciw Halloween

27 10 2014 Zawiercie List przeciw Halloween ok 1

„W związku ze zbliżającym się tzw. Halloween i planowanym w wielu szkołach publicznych jego „uczczeniem”, pragniemy wyrazić nasze zaniepokojenie” – tak zaczyna się list do szkół i przedszkoli na terenie powiatu zawierciańskiego, który wystosował oddział Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.

Wysłany w miniony piątek dwustronicowy list zwraca uwagę na okultystyczny charakter Halloween i apeluje o zaprzestanie jego organizowania w publicznych placówkach edukacyjnych. W swojej treści nawiązuje między innymi do preambuły do ustawy o systemie oświaty, w której jest napisane, że „Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki”. halloween obchodzony dzień przed uroczystością Wszystkich Świętych w tym roku przypada na piątek.

 

27 10 2014 Zawiercie List przeciw Halloween ok 2

Paweł Kmiecik