Matko do syna swego nas prowadź – trwa nowenna

DSCF33597 dzień nowenny przed Uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej, 23 sierpnia, przyprowadził pod jasnogórski szczyt pielgrzymów z częstochowskich parafii:  Wniebowstąpienia Pańskiego, Podwyższenia Krzyża Świętego, Św. Jadwigi Śląskiej, Św. Maksymiliana, Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza oraz Św. Jadwigi Królowej.

Do licznie przybyłych na Jasną Górę słowo pozdrowienia skierował podprzeor Jasnej Góry o. Mieczysław Polak: W 7 dniu nowenny poprzez którą przygotowujemy się do Uroczystości Matki bożej pragniemy stanąć w sanktuarium nadziei przy naszej Matce i Królowej, aby zawierzyć jej siebie, nasze rodziny, parafie, archidiecezję i całą Ojczyznę. Wszystko po to, abyśmy mogli pomimo naszej niedoskonałości być narzędziem w ręku Pana dla szerzenia się misji Kościoła. 

W homilii ks. Grzegorz Bartosik – franciszkanin z Niepokalanowa, nowennowy kaznodzieja podkreślał: Chcemy wpatrywać się w naszą Matkę i Królową, żeby uczyć się od niej co znaczy być uczniem i uczennicą Chrystusa. […] Spójrzmy na NMP, bo to ona w sposób najpełniejszy włączyła się w zbawcze dzieło Chrystusa i uczestniczyła w Jego dziele. Ona chce ze swoim synem być i służyć mu w Jego misji odkupienia świata. Maryja towarzyszy Mu w całym Jego życiu, zarówno obecnością jak i modlitwą, zarówno w chwilach radości jak i trudu. W jej powołanie wpisane jest cierpienie – słowa proroctwa Symeona. Słyszeliśmy o tym w dzisiejszej Ewangelii. Cała misję Maryi można określić jako służbę tajemnicy odkupienia. Ona jest Służebnicą Pańską, służebnicą Tajemnicy odkupienia. Tę służbę kontynuuje także dziś, gdy troszczy się o nas, swoje dzieci, braci i siostry Chrystusa, abyśmy wszyscy skorzystali z owoców męki jej syna.

Mszy św. przewodniczył ks. Andrzej Sobota – proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża świętego, a wraz z nim Eucharystię sprawowali kapłani naszego miasta z parafii, które tego dnia dotarły do sanktuarium.