Nabożeństwo Słowa Bożego w parafii św. Zygmunta

W poniedziałek 7 listopada w parafii św. Zygmunta w Częstochowie sprawowane było Nabożeństwo Słowa Bożego, w którym wzięli udział m.in. uczestnicy katechez ewangelizacyjnych Drogi Neokatechumenalnej, ministranci, lektorzy oraz osoby praktykujące regularne czytanie Pisma Świętego. Modlitwie przewodniczył abp Wacław Depo.

Doktorowie Kościoła wielokrotnie podkreślali, że Kościół przez wieki niesie swoje Chrystusowe dziedzictwo poprzez Pismo Święte i Tradycję. Zwłaszcza znajomość Biblii pozwala nam poznać Jezusa i Jego nauczanie. Abp Wacław podkreśla jednak, że w studiowaniu Słowa Bożego ważne jest, abyśmy odczytywali to, co Bóg rzeczywiście chce nam powiedzieć, zamiast snuć własne interpretacje:

Nabożeństwo Słowa Bożego w parafii św. Zygmunta jest zwieńczeniem cyklu katechez ewangelizacyjnych, które odbywały się w parafii w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Tutejszy proboszcz, ks. Jacek Marciniec wyjaśnił z jakich elementów składa się Nabożeństwo:

Wokół katechez ewangelizacyjnych w parafii św. Zygmunta zgromadziło się całkiem pokaźne grono wiernych. Mają oni także możliwość uczestniczenia w regularnych spotkaniach parafialnej wspólnoty neokatechumenalnej, by móc jeszcze wnikliwiej studiować Słowo Boże.

Nauka abp. Wacława Depo:

Nabożeństwo Słowa Bożego w parafii św. Zygmunta