Obradowała Rada Kapłańska

Dnia 20 lutego 2024 r. odbyło się zebranie Rady Kapłańskiej pod przewodnictwem abp Wacława Depo. Wziął w niej udział także bp Andrzej Przybylski oraz kilkunastu kapłanów posługujących w archidiecezji częstochowskiej.

Wydarzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Kurii Metropolitalnej. Spotkanie rozpoczęto punktualnie o godzinie 15:00 wspólną modlitwą. Przez uczestników Rady Kapłańskiej została odmówiona Koronka do Bożego Miłosierdzia, natomiast później rozpoczęła się część zamknięta.

Obrady odbyły się za zamkniętymi drzwiami, ale tematykę poruszaną podczas dzisiejszego spotkania przybliżył nam abp Wacław Depo:

Czym właściwie jest Rada Kapłańska i jakie są stawiane przed nią zadania? – odpowiada abp Depo:

Rada Kapłańska to zespół kapłanów, którzy weszli w jej skład z urzędu, nominacji lub z wyboru. Członkami z nominacji są ci duchowni, którzy pełnią w diecezji ważne funkcje, jak np. wikariusze generalni czy rektorzy seminariów. Są też przeprowadzane wybory do Rady, podczas których zarówno kapłani jak i biskup miejsca wybierają swoich przedstawicieli.

Artykuł i zdjęcia: Natanael Brewczyński