Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Dialogu między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną

Odbyło się posiedzenie Komisji ds. Dialogu między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną

źródło: episkopat.pl

Głównymi tematami posiedzenia Komisji ds. Dialogu między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną, były obchody tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan oraz plany zorganizowania V Ekumenicznej Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Klimatycznej z Zielonej Góry do Glasgow. Spotkanie w formie internetowej odbyło się 12 marca.

Podczas spotkania omówiono tegoroczne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, które z powodu trwającej pandemii w wielu miastach zostały ograniczone do większych świątyń. Centralne nabożeństwo ekumeniczne odbyło się 23 stycznia 2021 roku w archikatedrze łódzkiej. Komisja powołała grupę redakcyjną do opracowania materiałów na kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2022 roku.

Jak poinformowano w komunikacie, podczas spotkania zrelacjonowano współpracę ekumeniczną Kościołów w ramach Polskiego Forum Chrześcijańskiego. Na 24 kwietnia 2021 roku planowana jest konferencja w formie on-line pt: Godność osób oraz szacunek dla życia. „Kładę przed tobą życie i śmierć… Wybierz życie” (Pwt 30,19).

Podczas posiedzenia komisji omówiono również plany zorganizowania V Ekumenicznej Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Klimatycznej z Zielonej Góry do Glasgow. Wydarzenie ma się odbyć w terminie od 14 sierpnia do 29 października 2021 roku.

Komisja omówiła również wydarzenia i inicjatywy ostatnich miesięcy. Zwrócono szczególną uwagę na apel Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce na dzień 1 listopada 2020 roku pt. Pamiętajmy o zmarłych, szanujmy ich groby.

BP KEP

Publikujemy pełną treść Komunikatu:

W dniu 12 marca 2021 r. obradowała Komisja ds. Dialogu między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną. Spotkanie odbyło się w formie on-line.

Obradom przewodniczył bp Jerzy Samiec, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (Kościół Ewangelicko-Augsburski). Ze strony Kościoła rzymskokatolickiego w zebraniu wzięli udział: bp Jacek Jezierski (przewodniczący Zespołu KEP ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną), bp Andrzej Czaja, bp Andrzej Siemieniewski i ks. Sławomir Pawłowski SAC. Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej w zebraniu uczestniczyli: abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Maria Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów) i bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany).

Podzielono się informacjami na temat ekumenicznych wydarzeń ostatnich miesięcy. Komisja podkreśliła znaczenie apelu Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce na dzień 1 listopada 2020 r. pt. Pamiętajmy o zmarłych, szanujmy ich groby. Omówiono obchody tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Pomimo obostrzeń sanitarnych, z powodu których w wielu miastach nabożeństwa zostały ograniczone do większych świątyń, starano się nadać wspólnym modlitwom odpowiedni wymiar. Centralne nabożeństwo ekumeniczne odbyło się 23 stycznia 2021 roku w archikatedrze łódzkiej. Podczas trwania tego Tygodnia wiele wybitnych osób zostało uhonorowanych nagrodą Polskiej Rady Ekumenicznej za wkład w rozwój ruchu ekumenicznego w Polsce.

Komisja powołała grupę redakcyjną do opracowania materiałów na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2022 r. Zrelacjonowano współpracę ekumeniczną Kościołów w ramach Polskiego Forum Chrześcijańskiego. Forum przygotowuje konferencję pt. Godność osób oraz szacunek dla życia. „Kładę przed tobą życie i śmierć… Wybierz życie” (Pwt 30,19), która ma się odbyć w formie on-line 24 kwietnia 2021 r. Omówiono plany zorganizowania w terminie od 14 sierpnia do 29 października 2021 roku V Ekumenicznej Pielgrzymki dla Sprawiedliwości Klimatycznej z Zielonej Góry do Glasgow.

ks. Sławomir Pawłowski SAC

źródło: episkopat.pl