Odpust zupełny we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Anielskiej

Matka Boska Anielska, obraz autorstwa Williama-Adolphe’a Bouguereau

W dniu dzisiejszym, 2 sierpnia, wspominamy Najświętszą Pannę Anielską. Z tego powodu, w każdym kościele parafialnym, można uzyskać odpust zupełny.

Aby uzyskać odpust, zwany „odpustem Porcjunkuli”, należy nawiedzić kościół i odmówić w nim modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. Należy także pamiętać o podstawowych warunkach uzyskania odpustu jakimi są: sakramentalna spowiedź, przyjęcie Komunii Świętej, modlitwa w intencjach Ojca Świętego i wyrzeczenie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

Historia wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Anielskiej odnosi się głównie do małego kościoła, który znajduje się w centrum bazyliki Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Kościół, a właściwie to kapliczka, została odremontowana przez św. Franciszka, który nadał jej też nazwę. Franciszek, po wysłuchaniu w kapliczce jednej z ewangelii, postanowił iść i nauczać.

Maryja jest także Królową aniołów. W 1216 roku św. Franciszkowi objawił się Jezus, który obiecał odpust zupełny dla wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej odwiedzą kapliczkę Matki Bożej Anielskiej. Dopiero jednak od 1622 roku przywilej ten jest dostępny we wszystkich kościołach dla wszystkich wiernych.

Źródło: brewiarz.pl

WB