Papież pozdrowił wolontariuszy Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie KEP

Papież Franciszek po niedzielnej modlitwie Regina Caeli pozdrowił grupę około 30 wolontariuszy Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Konferencji Episkopatu Polski. W dniach 11-14 kwietnia przebywali w Rzymie z modlitwą o pokój, pielgrzymując śladami Apostołów. Uczestnikom towarzyszył ks. Leszek Kryża TChr, dyrektor Zespołu.

Wolontariusze udali się do Rzymu, aby umocnić swoją wiarę, powierzyć swoją służbę Bogu, doświadczyć spotkania z Kościołem powszechnym i modlić się o pokój, zwłaszcza między Rosją a udręczoną Ukrainą.

14 kwietnia wzięli udział w modlitwie wielkanocnej Regina Caeli z Papieżem na Placu św. Piotra. Papieskie pozdrowienie było dla wolontariuszy zachętą do dalszej ofiarnej pracy na rzecz wszystkich, którym niosą wsparcie i wiarę.

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie Konferencji Episkopatu Polski w imieniu polskiego Kościoła od ponad 30 lat jest odpowiedzialny za niesienie pomocy i nadziei chrześcijanom we wszystkich kilkunastu krajach byłego Związku Radzieckiego. W ciągu swojej sześcioletniej posługi wolontariusze dotarli już m.in. na Syberię, Ukrainę, do Kazachstanu, na Białoruś i do Rumunii.

Pragnienie niesienia wiary i wsparcia potrzebującym wolontariusze łączą z doświadczeniem zawodowym, tworzą wyjątkową grupę międzypokoleniową, w której do wolontariatu zapraszani są młodzi ludzie, osoby starsze i całe rodziny.

Pomoc materialna i finansowa przeznaczana jest na wiele celów takich jak remonty, zakup żywności i środków pierwszej potrzeby czy organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci. Można wesprzeć działania Zespołu poprzez dokonywanie wpłat na konto Zespołu lub angażując się w wiele innych form pomocy opisanych na stronie: www.wschod.misje.pl.

Źródło: VaticanNews