Papież zachęca do szerzenia sprawiedliwości w stylu Boga

Papież zachęca do szerzenia sprawiedliwości w stylu Boga (Vatican Media)

Przemawiając do uczestników audiencji z okazji inauguracji 92. roku sądowego Trybunału Państwa Watykańskiego Papież zachęcił do szerzenia sprawiedliwości w stylu Boga: w duchu bliskości, współczucia i czułości. Wtedy Kościół będzie dawał dobry przykład tego, co znajduje się w jego czego nauczaniu społecznym.

Podczas spotkania w Auli Błogosławieństw obecny był premier rządu włoskiego Mario Draghi. Franciszek wyraził wdzięczność i uznanie zebranym, ponieważ zdaje sobie sprawę, ile zaangażowania wymaga działalność zmierzająca do wspierania porządku relacji międzyludzkich i społecznych, aby znalazły one równowagę w dziele sprawiedliwości.

Ojciec Święty stwierdził, że zmiany normatywne dokonane w ostatnich latach w watykańskim systemie prawnym przyniosą większe owoce, o ile towarzyszyć im będą dalsze reformy w sferze karnej, zwłaszcza w zakresie zwalczania i ścigania przestępstw finansowych, a także wzmocnienie innych działań mających na celu ułatwienie oraz przyśpieszenie współpracy międzynarodowej między watykańskimi organami śledczymi a podobnymi instytucjami w innych krajach.

Franciszek zachęcił do kontynuowania nowych i bardziej zdecydowanych form współpracy w dziedzinie nadzoru nad rynkami finansowymi działającymi w sferze międzynarodowej. Podkreślił również znaczenie zapewnienia pełnej przejrzystości działalności instytucjonalnej Państwa Watykańskiego, zwłaszcza w dziedzinie ekonomicznej i finansowej oraz wysokiego poziomu moralnego osób pełniących ważne stanowiska w tych dziedzinach.

Zaznaczył, że stosunki ekonomiczne są również przestrzenią dawania świadectwa chrześcijańskiego, do bycia solą i światłem w społeczeństwie i we wspólnocie międzynarodowej. Mówiąc o sprawiedliwości Papież podkreślił znaczenie modlitwy oraz odwołał się do języka sztuki.

Papież: w niebie jest prawdziwa sprawiedliwość

Dlatego zachęcam wszystkich, którzy są powołani do pracy na rzecz sprawiedliwości – wzniosłej cnoty kardynalnej – aby nie obawiali się tracić czasu, poświęcając go obficie na modlitwę. W modlitwie i tylko w niej, czerpiemy od Boga, z Jego Słowa, tę wewnętrzną pogodę ducha, która pozwala nam wypełniać nasze obowiązki z wielkodusznością, uczciwością i dalekowzrocznością. Język malarstwa i rzeźby często przedstawia Sprawiedliwość, która jedną ręką waży przeciwstawne interesy lub sytuacje za pomocą wagi, a drugą ręką jest gotowa bronić racji za pomocą miecza – podkreślił Papież. – Ikonografia chrześcijańska dodaje do wcześniejszej tradycji artystycznej szczegół o niebagatelnym znaczeniu: oczy Sprawiedliwości nie są zasłonięte, ale zwrócone ku górze, patrzą na Niebo, bo tylko w Niebie jest prawdziwa sprawiedliwość.

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan

źródło: vaticannews.va