Piękni pięknem Chrystusa! Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży archidiecezji częstochowskiej

DSCF7854

W archidiecezji częstochowskiej rozpoczęły się dziś rekolekcje wielkopostne dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Rekolekcje są organizowane przez parafie i odbywają się w kościołach parafialnych lub poszczególnych szkołach. Jest to czas zatrzymania i inwestowania w młody kwiat Kościoła. Istotę tego szczególnego czasu dla młodego człowieka, przedstawia ks. dr Jan Koclęga głoszący rekolekcyjne wielkopostne dla młodzieży w parafii archikatedralnej Św. Rodziny w Częstochowie.

Księże, co jest najważniejszą rzeczą dla młodego człowieka w przeżywaniu rekolekcji wielkopostnych?

Wydaje się nam wszystkim że żyjemy bardzo szybko. Czasy w których nam przychodzi żyć są bardzo intensywne. Natłok informacji powoduje to, że człowiek gubi refleksję nad tym kim jest i dokąd zmierza. Szczególnie młodzi ludzie są narażeni na informacje, które przepływają przez ich umysł z Internetu, z różnego rodzaju komunikatorów. Dlatego pierwszym punktem musi być zatrzymanie się i refleksja nad tym, kim ja właściwie jestem? Jaki jest sens mojego życia? Jeżeli już to wiem, to kolejne pytanie: w jakim etapie mojego życia jestem? Młodość to wiosna życia. Wiosna, która jest bardzo piękną porą roku. Jest również bardzo wymagającą porą roku, ponieważ to na wiosnę należy zainwestować. Na wiosnę należy zasiać kwiaty, by zakwitły w lecie życia i by wydały owoce w jesieni. Tak też jest w wymiarze duchowym. W młodości należy zainwestować duchowo w siebie, rozwinąć wszystkie dary i łaski Boże, które są nam dane – oczywiście po to, by owocowały w duchowym życiu.

Wiosna to również okres burzliwy. Młodzi ludzie często przeżywają w tym okresie życiowe burze, bunty i dylematy. Jak do nich dotrzeć z przesłaniem Bożej miłości?

Młodzież jest cudowna. To są bardzo piękni i wspaniali ludzie, tylko często o tym nie wiedzą. Środki społecznego komunikowania i współczesne ideologie, chcą zredukować młodego człowieka do bezmyślnego naśladowcy standardów i wzorców podawanych przez media i tzw. fałszywych nauczycieli. Myślę, że my sami wiemy jakie idee i ideologie są wrogie młodemu człowiekowi. Młodzież jest wspaniała, jest fantastyczna. Piękne jest doświadczenie kiedy młody człowiek zbliża się do Boga, kiedy rozpoznaje miłość jaką został ukochany w chrzcie świętym, w Eucharystii, w sakramencie pokuty i pojednania, a także w sakramencie bierzmowania. Kiedy sam rozpozna jak Bóg go kocha i odpowie miłością na tę miłość, wtedy mamy do czynienia z człowiekiem młodym, ale bardzo dojrzałym. Człowiekiem młodym i niejednokrotnie z problemami, ale także człowiekiem bardzo szczęśliwym. Sztuką i wysiłkiem rekolekcjonisty jest modlitwa, by młody człowiek mógł rozkwitnąć. Można tu zrobić analogię do kwiatu. Kwiat rozkwita wówczas, gdy ma dobrą ziemię, wodę i promienie słońca. Bez nich nawet najpiękniejszy kwiat nie rozkwitnie, obumrze. Każdy młody człowiek jest pięknym, niepowtarzalnym, wyjątkowym kwiatem. On potrzebuje gleby wiary, wody łaski i Chrystusa, żeby w Jego świetle rozkwitnąć.

 Każdy z rekolekcjonistów stara się dotrzeć z konkretnym przesłaniem do młodzieży. Jakie treści chce ksiądz przekazać młodemu pokoleniu w tegorocznych rekolekcjach?

Mam trzy punkty, które chcę pomóc przyjąć młodemu człowiekowi. Pierwsze to odkrycie swojej wartości w świetle Bożej miłości. Odkryć prawdę o sobie, o tym kim jestem. Następnie odkryć prawdę o Bogu, który miłuje, kocha, pragnie mojego szczęścia. Boga, który w Jezusie Chrystusie swoim Synu daje mi wszystko, w którym daje mi dary i łaski, abym stawał się na wzór Chrystusa. Chcę również uwrażliwić młodych ludzi na to, że oni również są odpowiedzialni nie tylko za siebie samych ale i za innych. Ich odpowiedzialność wyraża się poprzez przykład swojej wiary. Gorąco proszę o modlitwę za młodych ludzi. Młodzi ludzie są naprawdę piękni, tylko potrzebują słońca Chrystusa, gleby wiary i wody łaski.

Dziękuję serdecznie za rozmowę.

Rozmawiała Agnieszka Mazur