Powołanie rodzi się w Kościele! Kościół częstochowski ma 7 nowych diakonów

DSCF754416 dzień maja roku 2015 wpisze się w serca i pamięć Kościoła częstochowskiego jako data rodzenia 7 nowych diakonów. O godz. 10 Arcybiskup Wacław Depo udzielił święceń w stopniu diakonatu 7 klerykom V roku. Oprócz niego do Boga modlitwy za nowe sługi Kościoła zanosili też wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego, proboszczowie i wikariusze z rodzinnych parafii noediakonów, a także zaprzyjaźnieni kapłani ze wspólnot.

Licznie zgromadzeni wierni wypełnili świątynie archikatedralną. Mogli wysłuchać Liturgii Słowa, a także otaczać modlitwą diakonów.  Po Ewangelii nastąpił moment przedstawienia i wyboru. Do Arcybiskupa przystąpili mający przyjąć święcenia diakonatu. Każdy z nich wezwany z imienia i nazwiska odpowiedział: Jestem. Następnie podchodzili do Arcybiskupa i składali mu ukłon. Później Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej ks. Andrzej Przybylski zwrócił się z prośbą do Pasterze diecezji:  Czcigodny ojcze, święta Matka, Kościół, prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na diakonów. Arcybiskup Wacław Depo zapytał go:  Czy wiesz, że są tego godni? Wszyscy zgromadzeni w Bazylice Archikatedralnej usłyszeli odpowiedź:  Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie zaświadczam, że uznano ich za godnych, święceń. Kościół rozległ się donośnym:  Bogu niech będą dzięki.

W swojej homilii Arcybiskup Metropolita zaznaczał: Powołanie rodzi się w Kościele. Dziś Kościół w radości rodzi Was. Rodzi jak w rodzinie, patrząc z niepokojem, ale i nadzieją. Pasterz zwracał uwagę, że: nowi diak0ni nie są indywidualnościami przed Bogiem, ale wspólnotą, którą sam wybrał i sam uzdalnia. Wasze posłanie i namaszczenie ma służyć Kościołowi. 

Po homilii nastąpiło  przyrzeczenie wybranych. Padły pytania:  Czy chcesz przez nałożenie moich rąk i dar Ducha Świętego zostać wyświęcony na służbę Kościołowi? Czy chcesz pełnić posługę diakona w duchu pokornej miłości, aby pomagać prezbiterom i przyczyniać się do rozwoju chrześcijańskiego ludu?  Czy chcesz, w myśl słów Apostoła, przechowywać tajemnicę wiary w czystym sumieniu oraz tę wiarę głosić słowem i czynem zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła? Czy na znak wewnętrznego oddania Chrystusowi Panu przyrzekasz zawsze zachowywać celibat ze względu na królestwo niebieskie, służąc Bogu i ludziom? Czy chcesz zachowywać i pogłębiać ducha modlitwy, właściwego waszemu sposobowi życia, i w tym duchu wiernie sprawować Liturgię Godzin w intencji Kościoła i całego świata?  Czy chcesz nieustannie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa, którego Ciało i Krew będziesz brać w dłonie przy ołtarzu? Wybrani odpowiadali zgodnie: chcemy, przyrzekamy i chcę, z Bożą pomocą.

Następnie każdy z wybranych na diakonów podchodził do arcybiskupa, klękał przed nim i swoje złożone ręce wkładał w jego dłonie. Potem biskup pytał go:  Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Na to przyrzeczenie Arcybiskup odmawiał modlitwę:  Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona.

Następuje 7 kandydatów do święceń diakonatu padło na twarz i w trakcie śpiewu  litanii błagalnej do Wszystkich świętych oddawało się modlitwie. Po skończeniu Litanii do Wszystkich Świętych wybrani na diakonów wstali, a arcybiskup z nałożoną mitrą stanął przed katedrą. Każdy z wybranych podszedł do niego i klęknął przed nim. Biskup kładł każdemu ręce na głowę, nic nie mówiąc. Następnie wszyscy wybrani klęknęli przed biskupem, który stojąc bez mitry, rozłożył ręce i wygłosił modlitwę święceń.

Później wybrani przez nowych diakonów kapłani i diakoni pomagali im przywdziać strój diakoński – dalmatykę. 2 nowych diakonów udalo się do ołtarza, aby służyć podczas dalszej części Eucharystii.

Na zakończenie Mszy św. diakon Tomasz Podlewski w imieniu braci rocznikowych wygłosił słowa podziękowania. Najpierw wdzięczność wyraził Bogu za dar powołania, a następnie Matce Bożej, Matce powołań kapłańskich. Za serce, troskę i ojcowskie rozmowy podziękował Arcybiskupowi Wacławowi, który jest dla diakonów najpierw jak ojciec, a potem jak biskup. Słowa wdzięczności skierował także do ks. rektora Andrzeja Przybylskiego oraz ojca duchownego ks. Remigiusza Loty. Nie obyło się bez białych róż, które symbolizowały czystość serc nowych diakonów kościoła częstochowskiego. Nie zabrakło również chwili wzruszeń, kiedy diakoni udali się z kwiatami do swoich rodziców, dziękując im najpierw za dar życia, a następnie za dar przekazanej wiary.

W posłaniu Arcybiskup zwrócił uwagę, że powinniśmy jako Kościół radować się z tej uroczystości, bo oto mamy nowe dzieci, nowe sługi na niewie Pańskiej. Wszyscy kapłani i najbliższa rodzina diakonów po zakończonej uroczystości udała się na obiad do Seminarium. Zanim jednak to nastąpiło zaproszeni goście, rodzina i przyjaciele neodiakonów na schodach Bazyliki Archikatedralnej wyrażali życzenia.

O oprawę muzyczną zatroszczył się chór seminaryjny pod dyrekcją ks. Marka Cisowskiego. Rolę komentatora pełnił ks. prof.  Kazimierz Szymonik. Już za tydzień, 23 maja o godz. 10 kolejne święcenia. Tym razem Kościół częstochowski pozyska 5 nowych kapłanów.