Przeżyły „piekło kobiet” w Ravensbrück – co roku spotykają się na Jasnej Górze

Fot. Radio Fiat

W sobotę 22 maja na Jasną Górę przybyła pielgrzymka ocalałych więźniarek obozu koncentracyjnego dla kobiet w niemieckim Ravensbrück. Mszy św. przewodniczył bp Andrzej Przybylski.

KL Ravensbrück był jednym z najcięższych niemieckich obozów koncentracyjnych. Ten zlokalizowany 90 kilometrów od Berlina, leżący na prywatnych włościach Heinricha Himmlera obóz zasłynął potwornymi eksperymentami medycznymi, których niemieccy lekarze dopuszczali się na więźniarkach.

Maria Lorens, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück opowiada o ponurych realiach tego niemieckiego obozu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/1_pielgrzymka_ravensbruck_lorens_21_05.mp3]
Więźniarki Ravensbrück | Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Jedną z osadzonych w Ravensbrück była piętnastoletnia wówczas Krystyna Paradyż:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/2_pielgrzymka_ravensbruck_paradyz_21_05.mp3]

Więźniarki Ravensbrück pomimo pobytu w „piekle kobiet” nie myślały wyłącznie o sobie, o swojej niedoli i swoim cierpieniu. Przeciwnie! Często z niemożliwą do wyrażenia słowami ofiarnością poświęcały się dla innych. Altruistycznie i bezinteresownie! Bp Andrzej Przybylski podkreślał szczególnie testament, jaki „ Ravensbrüczanki” pozostawiły po sobie dla następnych pokoleń dziewcząt i kobiet:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/3_pielgrzymka_ravensbruck_przybylski_21_05.mp3]

W kwietniu 1945 roku do obozu wkroczyła Armia Czerwona. Nie zastali już ani jednego Niemca. Niemiecka załoga Ravensbrück przed tym rzekomym wyzwoleniem obozu wyprowadziła kobiety w tzw. „marszu śmierci”, który trwał przez wiele kilometrów bez jedzenia i bez wody. W samym obozie zostały tylko te więźniarki, które z powodu wycieńczenia i eksperymentów medycznych nie były w stanie same się poruszać. Razem z nimi zostały opiekujące się nimi polskie harcerki. Rzekome „wyzwolenie” przez sowietów przyniosło tym kobietom kolejną falę cierpienia.

Właśnie wtedy jedna z więźniarek zainicjowała tradycję pielgrzymowania na Jasną Górę, o czym szerzej opowiada Maria Lorens ze stowarzyszenia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/4_pielgrzymka_ravensbruck_lorens_21_05.mp3]

Ocalałe z Ravensbrück kobiety kultywowały tą tradycję do 2008 roku. Przybyło ich wówczas na Jasną Górę dwanaście. W następnych latach kwestie organizacyjne pielgrzymek wzięło na siebie Stowarzyszenie Rodzin Więźniarek Niemieckiego Obozu Koncentracyjnego Ravensbrück.

Podczas pielgrzymki odczytano wiersz młodej, obiecującej poetki, Grażyny Chrostowskiej. Była to niespełna osiemnastoletnia dziewczyna skazana na śmierć, z której wyrokiem Niemcy czekali do jej osiemnastych urodzin. Została rozstrzelana wraz ze swoją siostrą Polą w kwietniu 1942 roku. Wiersz ten napisała w pełni świadoma zbliżającej się egzekucji:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/5_pielgrzymka_ravensbruck_wiersz_21_05.mp3]

Do Ravensbrück trafiła także młoda dziewczyna z Częstochowy, Hanna Krzemińska. Idąc na śmierć powiedziała: „Idziemy dumne i spokojne. Umieramy za Ojczyznę. Polska nam tego nie zapomni”.

Podczas swojej homilii bp Przybylski podkreślił prawdziwe przyczyny wybuchania wojen:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/6_pielgrzymka_ravensbruck_przybylski_21_05.mp3]

Jesienią na ulicach polskich miast rozszalały się wielotysięczne protesty kobiet i młodych dziewczyn, które pod hasłem „piekła kobiet” domagały się nieograniczonego dostępu do aborcji. W świetle słów bp. Przybylskiego można dojść do konkluzji, że hasło „piekło kobiet” nie było w ustach organizatorek tych protestów przestrogą, tylko postulatem, który chcą urzeczywistnić.

Bp Andrzej Przybylski podczas homilii zwrócił także uwagę, że kobiety, które przeszły przez prawdziwe „piekło kobiet” znają wartość ludzkiego życia:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/7_pielgrzymka_ravensbruck_przybylski_21_05.mp3]

Obecna na pielgrzymce Irena Cyrankiewicz, która przeżyła „piekło kobiet” w Auschwitz-Birkenau, chciała przekazać uczestniczkom tych protestów:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/8_pielgrzymka_ravensbruck_cyrankiewicz_21_05.mp3]

Trzeba pamiętać, że to właśnie Adolf Hitler jako pierwszy zalegalizował w Polsce tzw. „aborcję na życzenie”. Ten sam Adolf Hitler, który sprowokował najkrwawszą wojnę w historii ludzkości, wysłał miliony ludzi na śmierć i zachęcał do eksperymentów medycznych na młodych dziewczętach w „piekle kobiet” w Ravensbrück.

Historia tego obozu powinna być przestrogą dla wszystkich przyszłych pokoleń. Bo gdy przekroczy się granice, których przekraczać nie wolno, następuje zazwyczaj lawina skutków tak potwornych, że ich okrucieństwa nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Ocalałe z „piekła kobiet” więźniarki, póki żyją, będą o tym przypominać.

Całość przejmującej i mocno dającej do myślenia homilii bp. Andrzeja Przybylskiego można odsłuchać tutaj:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/05/X_pielgrzymka_ravensbruck_homilia_21_05.mp3]

RG

Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Fot. Radio Fiat
Maria Lorens | Fot. Radio Fiat
Bp Andrzej Przybylski | Fot. Radio Fiat
Irena Cyrankiewicz | Fot. Radio Fiat
Krystyna Paradyż | Fot. Radio Fiat
Odczytywanie wiersza Grażyny Chrostowskiej | Fot. Radio Fiat