Przy Tobie Maryjo czujemy się kochani, ważni i rozumiani – podziękowanie ks. prał. Stanisława Gasińskiego

DSC_9325

Arcybiskup Wacław Depo na koniec spotkania w Praszce wyraził swą wdzięczność: Pragnę uwypuklić role o. Bernardynów z Kalwarii Zebrzydowskiej. Są współtwórcami tego miejsca i tego wydarzenia. Z serca Wam dziękujemy za Waszą obecność i Waszą duchowość.

Kustosz Sanktuarium w Praszce, ks. Stanisław Gasiński zaznaczył: Pragnę wyrazić wdzięczność za wszelkie dobro jakie otrzymaliśmy i otrzymujemy przez ręce Maryi. Jak dobrze nam być przy Twoim Synu i przy Tobie Maryjo. Zawsze, a zwłaszcza dzisiaj w dniu koronacji. Przy Tobie czujemy się zawsze kochani, ważni i rozumiani. Niech będą Bogu najwyższemu dzięki za św. Jana Pawła II i Jego dar dla nas, którym jest Twój cudowny wizerunek z testamentalnymi słowami: Niech Matka Kalwaryjska króluje także w Praszce, módlcie się tam za mnie. […] Ta nasza Kalwaria upamiętnia ofiary II wojny światowej, które w ziemi wieluńskiej przeżyły kalwaryjską drogę życia przed 70-laty. Z tej ziemi wywodzą się pierwsi męczennicy Kościoła częstochowskiego. […] 

Ks. Prałat Stanisław Gasiński wyraził swoją wdzięczność zaangażowanym w przygotowania do uroczystości koronacyjnej: Chrystusowi niech będą dzięki za Jego namiestnika na ziemi, Papieża Franciszka, który pobłogosławił korony dla obrazu. Niech one będą naszym wyrazem miłości do niej. Wyrazy wielkiej wdzięczności kierujemy do Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Dziękujemy za erygowanie tego sanktuarium i troskę o jego wymiary, duchowe, ale także i materialne. Arcybiskupowi Metropolicie wyrażamy słowa podziękowania za kontynuowanie dzieła jego poprzednika. […] Dziękujemy za samą pamięć o tym miejscu i za pasterskie inspirowanie nas tu na Kalwarii w Praszce i okazaną troskę, by ta uroczystość doszła do skutku. Dziękuję również wszystkim księżom biskupom oraz za obecność z nami na modlitwie w tej wyjątkowej chwili. Arcybiskupowi Zimowskiemu za przekazane nam Słowo Boże, tak nas umacniające w tych trudnych czasach i ukoronowanie Kalwaryjskiej Matki. […] Dziękujemy kapłanom, którzy zaangażowali się w pomoc w zorganizowanie tej uroczystości, na czele z ks. prał. Teofilem Siudym oraz osobami świeckimi komitetu. Dziękuję Wam, kapłani, że chcecie w tych niełatwych czasach ponosić trudy duszpasterskiej posługi dla Jezusa i Jego Matki. Dziękuję o. Franciszkanom Bernardynom, od 400 lat stróżom Matki Kalwaryjskiej. Na Wasze ręce składam podziękowanie o. Paulinom, siostrom zakonnym i wszystkim osobom życia konsekrowanego. Wasza modlitwa odnawia oblicze ziemi i jest dla was i dla nas wszystkich codziennym duchowym pokarmem. […] Serdecznie dziękuję za dar wspólnej modlitwy osobom chorym, cierpiącym i łączącym się za pośrednictwem mediów. […] Warto wszystkie sprawy, małe i wielkie polecać orędownictwu Maryi. Bóg wam zapłać tworzącym to Boże dzieło w tym miejscu przez 27 lat. Dziękuję władzom miasta Praszka za nadanie nazwy rondu Ronda Kalwaryjskie. 

Na zakończenie podziękowań ks. Gasiński zawierzył wiernych Matce: Kalwaryjsko Matko Zawierzenia niech rośnie rzesza ludzi, którzy wpatrzeni w Twój wizerunek i wsłuchani w Twój głos! Wspieraj, pocieszaj, wypraszaj łaski, abyśmy umieli tak jak Ty trwać na Kalwarii naszego życia przy Chrystusie! 

Arcybiskup Zygmunt Zimowski ofiarował ks. Stanisławowi papieski różaniec, który zawisnął przy wizerunku Matki Zawierzenia. Arcybiskup wyraził także wdzięczność kustoszowi sanktuarium w Praszce za jego działanie i zaangażowanie w kult maryjny. Po zakończonej Eucharystii zaniesiono obraz do kalwaryjskiego sanktuarium. Tam odmówiono modlitwę dziękczynną.