Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 18 marca

Niedziela 18 marca jest Piątą Wielkiego Postu. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Proroka Jeremiasza (Jr 31, 31-34), z Listu do Hebrajczyków (Hbr 5, 7-9) i z Ewangelii św. Jana (J 12, 20-33). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/WiaraRodziSieZeSluchania17_03_2018-1.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska